Regulamin

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Regulamin KartExpress:

 1. Tory kartingowe prowadzone są przez firmy operatorów, które są Administratorami Danych Osobowych w poszczególnych lokalizacjach:

KartExpress Gdynia: Kartcenter sp. z o.o. ul. Jesionowa 6/7, 80-261 Gdańsk NIP: 9571088613

KartExpress Krakow: SILVERSTONE SP Z O O, ul. Henryka Sienkiewicza 28/4, 45-037 Opole, NIP 7543121958

KartExpress Kutno: Racing Center Warsaw Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Krakowiaków 91/101 , 02-255 Warszawa NIP 5223065074

KartExpress Pabianice: Racing Center Warsaw Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Krakowiaków 91/101 , 02-255 Warszawa NIP 5223065074

 1. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem, na potwierdzenie, czego zarejestrują się do GokartSystemu. Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników.
 2. Z toru mogą korzystać indywidualnie osoby w wieku od 7 lat. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów. Młodsze dzieci mogą korzystać z toru jedynie pod nadzorem i przy udziale opiekuna oraz na wyłączną odpowiedzialność osoby sprawującej prawną opiekę nad dzieckiem.
 3. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.
 5. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań) . Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.
 6. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.
 7. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
 8. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
 9. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
 10. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
 11. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.
 12. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
 15. Na obiektach zamontowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia klientów, pracowników oraz operatora obiektów. Nagrania przechowywane są przez okres do około 3 miesięcy chyba że nagrany obraz stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym. Wówczas termin przechowywania może ulec wydłużeniu. Po upływie terminu przechowywania zarejestrowane obrazy podlegać będą usunięciu przez nadpisanie. Każdy ma prawo na wgląd w swoje dane osobowe, ich poprawianie oraz usunięcie.
 16. Tory obsługiwane są za pomocą programu GokartSystem. Wszelkie informacje odnośnie polityki prywatności oraz regulaminu systemu znajdują się na stronie https://www.gokartsystem.pl
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.